AKCJE FUNDUSZÓW

Dywidendy przypadające na akcje „funduszów” byłyby przekazywane na specjalny fundusz centralny, zarządzany przez związki zawodowe i przeznaczany na cele ogólne, jak szkolenie związkowych działaczy z wyboru, premie urlopowe dla wszystkich pracowników itp.System „funduszów” miałby obejmować wyłącznie większe przedsiębiorstwa prywatne, zatrudniające pracowników w liczbie przekraczającej ustalone minimum, które jednak nie zostało okre­ślone ani w „raporcie Meidnera”, ani w uchwale Kongresu LO .Jeszcze w 1975 r. do zbadania problemu „funduszów pracowni­czych” powołano specjalną komisję państwową, która w pierwszym etapie swojej działalności miała przedstawić różne warianty roz­wiązań zmierzających do bardziej wyrównanej dystrybucji kapita­łu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.