ANALIZA WYNIKÓW

Analiza tych wyników w rozbiciu na grupy wiekowe dowiodła istnienia ścisłej zależności między motywacją emocjonalną a wiekiem ankietowanych. Wśród pracowników młodszych przeważało zainte­resowanie materialne, wynikające stąd, że w okresie rządów socjal­demokratycznych zmalała rola związków zawodowych jako orga­nizatora walki robotników, wymagającej czynnego udziału związ­kowców .Mimo istnienia silnych klasowych motywacji przynależności do związku, szwedzki ruch jest ruchem biernych i sceptycznych, ale zdyscyplinowanych obserwatorów. Przeszło połowa rozmówców pod­czas badań stwierdziła, że nie interesuje się działalnością organiza­cji zakładowej, a grupa wynosząca 2/3 ich ogółu wypowiedziała się, że organizacja związkowa w zakładzie zrobiła niewiele lub prawie nic dla załogi.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.