BEZSKUTECZNE POSZUKIWANIE PRACY

Ponadto wśród osób bezskutecznie poszukujących pracy jest coraz więcej absolwentów szkół, którzy jeszcze nie pracowali i jako nie ubezpie­czeni nie mają prawa do zasiłku. Dopiero od 1974 r. mają oni moż­liwość ubiegania się o pomoc Urzędu Rynku Pracy. W rezultacie tej sytuacji z inicjatywy LO i TCO powołano komisję badawczą, która ustali zasady wprowadzenia powszechnego, obowiązkowe­go ubezpieczenia od bezrobocia. Organizacje związkowe są zwolen­nikami takiej reformy, lecz domagają się, by nie uszczupliła ona ich dotychczasowych wpływów na system ubezpieczeń od bezrobo­cia.Pochodną dążeń LO, wyrażonych w jej programie z 1951 r. w formule’ „wyższe płace”, było zainteresowanie związków za­wodowych zmianą struktury produkcji na korzyść wysoko wydaj­nych, nowoczesnych gałęzi produkcji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.