BRAK POROZUMIENIA

Gdy wskutek braku poro­zumienia rozmowy zostają przerwane, strona, która ma zamiar naruszyć pokój na rynku pracy, musi zawiadomić o zamierzonej akcji mediatora i drugą stronę co najmniej z siedmiodniowym wy­przedzeniem terminu rozpoczęcia akcji. Mediator może podjąć dzia­łania z własnej inicjatywy — w praktyce to się nie zdarza lub na wniosek którejś ze stron. Jego zadaniem jest przede wszystkim odroczenie wybuchu konfliktu i doprowadzenie do porozumienia na podstawie propozycji stron. Jeżeli to się nie powiedzie, może wy­stąpić z własną propozycją. Nie ma on jednak prawa narzucić stro­nom porozumienia bądź rozwiązania arbitrażowego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.