BUDOWA SIECI

Budowa sieci działań jest wreszcie pierwszym etapem programowania maszyny cyfrowej/ Jeżeli już zdecydowaliśmy się na wykonanie algorytmu przez komputer, to wystarczy jedynie zapisać kolejno w języku programowania instrukcje  reprezentowane w postaci skrzynek sieci działań, aby otrzymać gotowy program. Program zatem, w sensie informatycznym, jest algorytmem zapisanym w języku programowania. Dlatego ^ języki programowania przyjęło się też nazywać językami algorytmicznymi., Termin ten, acz­kolwiek dość często, spotykany, nde jest zbyt precyzyjny i właściwie należałoby zarezerwo­wać go jedynie  dla języków programowania wyzszego rzędu. (ang. higher level languages), zwanych też niekiedy językami zewnę­trznymi.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.