CENTRALE PRACOWNIKÓW

Centrale pracowników umysłowych różnią się od LO przede wszystkim brakiem tak ścisłych powiązań z organizacjami politycz­nymi, jakie łączą LO z partią socjaldemokratyczną. Formy działania tych central są niemal identyczne.Wraz ze wzrostem liczebności pracowników technicznych i admi­nistracyjnych zmienia się ich sytuacja w stosunku do pracodawcy. Różnica pozycji między nimi a pracownikami fizycznymi szybko maleje. Interesy LO i TCO stają się coraz bardziej zbiezne, co czę­sto prowadzi do współdziałania obu central i należących do mc związków. Już w 1949 r. powstał wspólny Komitet LO—ICO, powołany do rozpatrywania wszelkich problemów spornych i dy­skusyjnych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.