CHARAKTERYSTYCZNY PARAMETR

Proszę zwrócić uwagę, że pamięci, typu taśmowego nie. można zaliczyć do grupy pamięci typu RAM. Mówimy wtedy o pamięci, z dostępem sekwencyjnym. Klasyfikacja, ta nie jest zresztą zbyt ścisła. Parametrem charakteryzującym różne rodza­je pamięci jest tzw. czas dostępu (ang.. access time). Jest to czas potrzebny na uzyska­nie danych zmagazynowanych w określonego’ rodzaju . pamięci od chwili wysłania’ sygnału podającego adres miejsca, gdzie poszukiwane dane zostały umieszczone. Tabela 11 podaje czasy dostępu dla różnego typu pamięci, zarów­no tych z dostępem sekwencyjnym, jak też ta­śmowych lub z dostępem bezpośrednim.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.