CO TO JEST ALGORYTM?

Codziennie wykonujemy-wiele mniej lub bar­dziej skomplikowanych, czynności manualnych’ i myślowych. Z’reguły nie interesuje nas struk­tura działań rutynowych. Robimy ooś, bo wiemy po prostu, że dany zbiór czynności gwarantuje spodziewany,wynik działania.; Większość wyko­nywanych czynnośoi nie., została przez nas sa­mych wymyślona, ktoś nas niemal każdej w ja­kiś sposób •. nauczył. Nauczyły czyli przekazał ‚ciąg instrukcji, których wykonanie w określo­nej kolejności gwarantuje żądany skutek czyn- ,ńości ’ złożonej. Oczywiście nasz nauczyciel z reguły-nie jest tym,-który: dany problem, związany^ z określonym działaniem, rozwikłał.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.