DOWOLNA LICZBA

Jeżeli dowolną liczbę w sys- ternie binarnym pomnożymy przez 2, to wynik takiego  działania można otrzymać przesuwając w lewo wszystkie bity o jedno miejsce. I na odwrót. Dzielenie- przez dwa odpowiada prze­sunięciu w prawo sekwencji cyfr całej liczby. Czytelnik, który opanował już działania ary­tmetyczne na liczbach kodowanych w systemie binarnym,, bez : większych kłopotów sprawdzi poprawność obu wyników.Co więcej, ta reguła przesunięć, nie stanowi specjalnej nowości, jeżeli przypomnimy sobie zasady mnożenia przez dziesięć liczb kodowa­nych w systemie dziesiętnym, jak też dzielenia przez dziesięć. Dla liczb kodowanych w syste­mie dziesiętnym obowiązuje przecież identyczna reguła, przesunięć w stosunku do mnożenia i    dzielenia przez podstawę rozwinięcia systemu#

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.