DWA STANY

Na wejściu są dwa stany pewnej wielkości fizycznej, a wyni­kiem rejestrowanym na wyjściu są dwa stany pewnej (czasem tej samej, co na wejściu) wiel­kości fizyczne j. W przypadku przełącznika elek­tromechanicznego wielkością fizyczną przyjmu­jącą dwa określone stany było natężenie prądu płynącego przez solenoid. Może ono wynosić 0 i   wtedy mówimy o stanie 0 na wejściu przekaź­nika, lub przyjmować wartość dostateczną do wytworzenia pola magnetycznego wciągającego rdzeń — wtedy mamy stan 1. Prąd płynący przez wyłącznik sterowany solenoidem jest wielkością fizyczną definiującą stany wyjściowe przełącznika.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.