DWA TERMINY

W mowie potocznej bardzo często przyjęło się mówić „softwar”, zamiast używać polskiego terminu „oprogramowanie”.Drugim terminem często używanym jest „hardwar” (ang. hardware — żelastwo). Przez hardwar rozumiemy wszystko, co stanowi fizycznie część składową komputera. W poję­ciu tym mieści się zatem procesor, pamięć ope­racyjna, urządzenie wejścia-wyjścia, bloki pa­mięci zewnętrznej, terminale — słowem wszy­stko, co w szerokim rozumieniu można umieścić na rysunku schematu blokowego komputera. Czytelnik z pewnością zauważył, że cały prawie ten rozdział, jak dotąd, był poświęcony analizie bloków hardwaru.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.