EGZEKUCJA PROGRAMÓW

O  tym, według jakiego porządku d z jakimi priorytetami następuje egzekucja programów w systemie abonenckim, decyduje program zwany systemem operacyjnym, wpi­sany w pamięć komputera. Jego zadaniem jest gospodarowanie zasobami pamięci komputera, zarówno operacyjnej jak zewnętrznej. W tym drugim przypadku zadaniem systemu operacyj­nego jest sterowanie dyskami i wyznaczanie ob­szarów pamięci dyskowych dla poszczególnych użytkowników. Opisowo mówiąc system opera­cyjny dla komputera jest czymś w rodzaju ad­ministracji, a jednocześnie pełni funkcję inter­fejsu. W ostatnich latach dominuje tendencja stan­daryzacji systemów operacyjnych. Wyjaśnię tu pokrótce, co to znaczy.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.