ELEMENT PRZETWARZAJĄCY DANE

W arytmometrze elementem przetwarzają­cym dane jest sumator realizujący podsta­wowe operacje arytmetyczne, takie jak doda­wanie liczb (a +’b), odejmowanie, czyli — jak wiadomo z poprzednich rozdziałów — dodawa­nie ze znakiem przeciwnym a-b (—b) itp. Su­mator współpracuje z rejestrami arytmo­metru, czyli komórkami pamięci służącymi do przechowywania argumentów działań, po po­braniu ich z pamięci operacyjnej komputera. Wynik działałida arytmometru trafia także do rejestrów pomocniczych przed przesłaniem go do pamięci operacyjnej lub dalej — do zewnę­trznej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.