EWOLUCJA MASZYN CYFROWYCH

Ewolucja maszyn cyfrowych (w sensie ich organizacji) sprawiła, że współczesna maszyna cyfrowa, a raczej jej jednostka central­na zawiera pięć typów bloków funkcjonalnych. Bloki te w różnych maszynach mogą się zna­cznie różnić od siebie zarówno pod względem budowy, jak i ich wykorzystania. Schemat blo­kowy współczesnej maszyny cyfrowej przedsta­wia rys. Blok sterowania wraz z arytmometrem nosi nazwę procesora maszyny cyfrowej. Maszyna cyfrowa operuje na ciągach symboli zeroje­dynkowych, reprezentowanych przez odpowie­dnie wielkości fizyczne, zwanych słowami b i n a r n ym i. Liczba elementów w takim ciągu określa długość słowa binarnego wyra­żaną w bitach.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.