EWOLUCJA PAMIĘCI

Rzędy światełek sygnalizacyjnych stosowanych w Altair 8800 zastąpił monitor te­lewizyjny, a układ przełączników — normalna klawiatura maszynowa. Pojawiła się także mo­żliwość dołączenia pamięci zewnętrznej, naj­pierw w postaci magnetofonu kasetowego, a na­stępnie — stacji miękkich dysków (ang. drive). To ostatnie angielskie określenie bywa często spolszczone do postaci d r a j w. Autor nie za­mierzą w tym miejscu dyskutować kwestii es­tetyki językowej tego typu zapożyczeń, sygna­lizuje jedynie ach użycie. Ewolucja pamięci zewnętrznych mikrokom­putera nie ograniczyła się do stacji miękkich dysków. Wkrótce pojawiła się możliwość do­łączania w charakterze pamięci pomocniczych twardych dysków podobnych do tych, które już od dawna były używane w zestawach dużych komputerów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.