FUNKCJE MASZYNY

W 1950 r. ENIAC rozpoczął pracę w ośrodku w Los Alamos, pełniąc funkcję maszyny obli­czeniowej dla naukowców pracujących pod kie­runkiem Edwarda – Tellera nad konstrukcją — jak się wtedy określało — superbomby, czyli bomby, wodorowej. Tu ciekawostka na temat szybkości obliczeniowej tej pierwszej maszyny elektronicznej. ENIAC w Los Alamos pozosta­wał do dyspozycji grupy badawczej kierowanej przez Johna von Neumana. Jeden z problemów obliczeniowych został zlecony do opracowania tej grupie, a równolegle — grupie pod kierun­kiem matematyka polskiego pochodzenia, Sta­nisława Ulama, która miała do dyspozycji jedy­nie ręczne kalkulatory.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.