GŁÓWNY CEL FUNDUSZÓW

Główny cel „funduszów pracowniczych” jest przedstawiony w kategoriach ustrojowych. „Fundusze” mają zapewnić pracowni­kom wpływ na całokształt działania przedsiębiorstwa oraz na jego stosunki ze społeczeństwem jako całością, z konsumentami i. wła­dzami lokalnymi. Rozwiązanie to, jak głoszą jego zwolennicy, wprowadziłoby „trzeci poziom demokracji ekonomicznej” — obok ogólnego sterowania życiem gospodarczym przez parlament i rząd oraz współdecydowania załóg w wewnętrznych sprawach organiza­cji przedsiębiorstwa . Przyniosłoby ono także inne pożądane przez związki skutki, w postaci zmniejszenia dochodów właścicieli ka­pitału i zahamowania procesu koncentracji własności.Druga linia prowadząca LO ku zgłoszeniu projektów „funduszów pracowniczych” biegnie od koncepcji „solidarnej polityki płac”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.