HDD Health 2.1.159

Program HDD Health 2.1.159 został specjalistycznie przygotowany, aby za jego pomocą możliwe było wykonywanie diagnozowania i kontrolowania bieżącej kondycji wszelkich twardych dysków w komputerze użytkownika. HDD Health 2.1.159 jest w stanie współpracować z większością operacyjnych systemów środowiska Windows. HDD Health 2.1.159 jest programem darmowym, jednak jego zastosowań nie wolno wykorzystywać w komercyjnych celach. Okazuje się, że wszelkie testy i monitorowanie HDD Health 2.1.159 odbywa się z uwzględnieniem technologii S.M.A.R.T. W przypadku nowszych twardych dysków, jest ona już w nie wbudowana w momencie produkcji, a jest bardzo pomocna, ponieważ właśnie dzięki niej możliwe jest znacznie szybsze wykrywanie i przewidzenie możliwych uszkodzeń dysków. Technologia S.M.A.R.T, używana również w HDD Health 2.1.159, informuje użytkownika w krytycznych momentach, kiedy zostanie przekroczona maksymalna temperatura, że właśnie taki proces miał miejsce, a twardy dysk i dane na nim są w niebezpieczeństwie.