INICJATYWY USTAWODAWCZE

Inicjatywy ustawodawcze podejmowane przez reprezentantów grup interesów należą do rzadkościSzwedzka administracja państwowa cieszy sję wyjątkowo szero­kim zakresem niezależności od organów władzy, wykonując obo­wiązki tylko ogólnie zarysowane w ustawach i instrukcjach rządo­wych. Zgodność działania administracji z interesem społecznym zapewnia natomiast zasada kolegialności w pracy kierownictw po­szczególnych urzędów. Tę kolegialność mają zapewnić powoływane w urzędach społeczne rady. Ich skład jest zróżnicowany w zależno­ści od kompetencji urzędów, jednakże niezależnie od tego, czy związki zawodowe są w nich formalnie reprezentowane, czy nie, mają one w radach znaczny wpływ.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.