JĘZYK WYŻSZEGO RZĘDU

Pojawienie się ję­zyków wyższego rzędu było pierwszym sympto­mem tej tendencji.Drugim czynnikiem wpływającym na rozwoj oprogramowania było rozszerzenie się kręgu użytkowników komputerów. W miarę rozwoju hardwaru i obniżki ceny sprzętu już nie tylko wielkie koncerny przemysłowe i ośrodki opra­cowujące programy zbrojeniowe stać było na sprawienie sobie komputera.Użytkownikami komputerów stali się ekono­miści, socjologowie, bankierzy, firmy handlowe i biura podróży. Ten nowy krąg użytkowników zgłaszał zapotrzebowanie na zupełnie inny ro­dzaj oprogramowania. I nie interesował się zwykle numerycznymi problemami inżynierii’ czy fizyki/Komputer wobec tego przestał być tylko liczydłem, a stał się częścią procesu zarzą­dzania i produkcji. Wymagało to innego niż do­tychczas oprogramowania.. O tych innych zasto­sowaniach opowiem w rozdziale ostatnim.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.