KLASA PROBLEMÓW

Teraz wiemy już, jaką klasę problemów można powierzyć do rozwiązania komputerowi. Potrafimy określić zadania i     orientujemy się w ogólnych zarysach, jak przełożyć nasze konkretne wymagania na ję­zyk programowania.Oczywiście informację o sposobie rozwiązy­wania zadań rozpatrujemy w aspekcie ściśle matematycznym. Na podstawie lektury rozdzia­łu drugiego wiadomo, że tego typu podejście owocuje pewnym ujednoliceniem zagadnień ra­chunkowych i logicznych. Jeżeli  zdecydujemy się rachować w systemie binarnym, to zarówno arytmetykę binarną, jak i logikę naszych dzia­łań możemy wyrazić w terminach algebry Boole’a.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.