KOMPUTERY PIERWSZEJ GENERACJI

Opiszę tu pokrótce kolejne generacje maszyn cyfrowych. Komputery pierwszej generacji były budo­wane przy użyciu lamp elektronowych. Przy­kładem takich właśnie maszyn są ENIAC i     MANIAC. Inne —< to IBM 701 i IBM 704. Szczytowy okres eksploatacji tych maszyn przy­padał na drugą połowę lat pięćdziesiątych. By­ły to z reguły zespoły zajmujące dużą powierz­chnię i potrzebujące do pracy dużo energii ele­ktrycznej. Ze względu na użycie lamp elektro­nowych prawdopodobieństwo pomyłki takiego „mózgu elektronowego” było duże.Komputery drugiej generacji. Okres ich szczytowej eksploatacji przypada na pierwszą połowę lat sześćdziesiątych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.