KONIECZNOŚĆ ZBUDOWANIA URZĄDZENIA

Konieczność zbudowania tego urządzenia wynika  stąd, iż sieć. telefoniczna nie przesyła napięć 0; ± 5 V, typowych dla układów komputerowych, a je­dynie transmituje sygnały elektryczne.o często­tliwościach od 300 do 3000 Hz. Zadaniem za­tem modemu jest zamiana określonego pozio­mu napięcia na sygnał elektryczny o określonej częstotliwości. Przy czym znaki binarne 0, X, reprezentowane w komputerze, przez napięcia 0; ± 5 V, po przejściu przez modem reprezen­towane są przez odpowiednie częstotliwości sy­gnału. Modem pracujący jako urządzenie wej­ściowe demoduluje sygnał określonej często­tliwości na odpowiedni poziom napięcia, repre­zentujący zero bądź jedynkę.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.