KONKRETNE DZIAŁANIA

Pierwsza z wymienionych książek jest przeznaczona dla początkujących użytkowników komputerów, druga jest adresowana do ludzi dobrze już zorientowanych w technice mikro­komputerowej, a zwłaszcza mikroprocesorowej. Działalności wydawtniczo-popularyzacyjnej Os- borne’a przyświecała idea, aby każdy mógł być posiadaczem komputera. Oczywiście sprawa po­siadania na tak szeroką skalę nie była uwarun­kowana tylko ceną, ale także umiejętnością wy­korzystania możliwości obliczeniowych mikro­komputera. Za akcją popularyzacyjną poszły konkretne działania. Założona przez Osborne’a Osborne Computer Corporation wprowadziła na rynek w 1981 r. pierwszy komputer przenośny pod na­zwą Osborne 1, po dość przystępnej cenie. Nie znaczy to oczywiście, że wcześniejszych mikro­komputerów nie można było przenosić.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.