KONKRETNE REZULTATY

Konkretne rezultaty przyniósł dopiero zwrot w stosunkach mię­dzy LO i SAF w drugiej połowie lat trzydziestych. Po uzgodnieniu przyjęciu Układu Podstawowego, a potem porozumień o bezpie­czeństwie pracy (1942 r.) i o przygotowaniu zawodowym (1944 r.) dla obu stron oczywistą stała się potrzeba znalezienia formuły współpracy na szczeblu zakładu pracy. W 1945 r. dyskusja na ten temat rozpoczęła się w Radzie Rynku Pracy, a w rok później SAF, LO i TCO podpisały porozumienie o powołaniu rad zakładowych. Jego głównym celem było stworzenie podstaw współudziału pra­cowników w umacnianiu ekonomicznej pozycji przedsiębiorstwa umożliwienie im wglądu w problemy działalności firmy. Powsta­nie rad przewidziano w jednostkach produkcyjnych (przedsiębior­stwach, filiach, samodzielnych zakładach) zatrudniających ponad 50 pracowników, jeśli co najmniej połowa personelu należała do związku, który zaakceptował porozumienie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.