LICZNE UMOWY ZBIOROWE

Ponadto liczne umowy zbiorowe, zarówno cen­tralne, jak i branżowe, zawierają odrębne klauzule dotyczące płac najniższych, przewidujące specjalne dodatki, zróżnicowane stawki wzrostu w różnych przedziałach płacowych, rozmaite formy przy­spieszania wzrostu płac znajdujących się poniżej określonego po­ziomu . W LO poziom ten wyznacza się jako pewien procent (około 90) płac przeciętnych w przemyśle. W TCO natomiast punktem wyjścia jest „racjonalny poziom życia”.Nasuwają się tu analogie z „modelem Rehna”. Generalne środki oddziaływania hamują wzrost płac, selektywne natomiast przy­spieszają go dla pewnych kategorii pracowników. Kluczowym ele­mentem tego systemu jest ustalenie globalnych rozmiarów wzrostu funduszu płac, tak by mogły być spełnione szersze cele społeczne ekonomiczne.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.