LIKWIDACJA REPREZENTACJI

Jednocześnie uległa likwidacji reprezentacja tej partii w Zarządzie LO. Zrewidowany w tym samym roku statut SAP umożliwił uznanie lokalnych komórek partyjnych za organi­zacje związkowe, a więc także ich udział w kongresach LO. Ta forma powiązań też nie zdała egzaminu i zniesiono ją w 1906 r. W 1909 r. ostatecznie usunięto ze statutu LO przepis o zbiorowym członkostwie w SAP i od tego czasu nie ma w nim żadnej wzmian­ki na temat współpracy z tą partią. Kongres LO w tymże roku przy­jął uchwałę następującej treści: „Decyzja ta nie zmienia niczego w jedności ideologicznej i solidarności ruchu robotniczego, które od po­czątku łączyły szwedzki ruch związkowy i partię socjaldemokra­tyczną. Kongres uważa, że partia jest naturalnym i oczywistym wy­razicielem dążeń politycznych szwedzkiej klasy robotniczej” .

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.