MECHANICZNE URZĄDZENIA

Na ary­tmometry liczące w innym niż dziesiętny syste­mie trzeba było poczekać równo trzysta lat od pojawienia się pomysłu mechanicznego arytmo­metru. Główną wadą arytmometru Pascala był brak sprzężenia mechanicznego między pozy­cjami.Pewne udoskonalenia w arytmometrze Pasca­la poczynili w latach 1671—1673 Gottfried Leibnitz i Ch. Thom.-Jednak za konstruktora ostatecznej, używa­nej do dziś wersji arytmometru obrotowego uważa się matematyka niemieckiego Carla Frie-‚ dricha Gaussa. Wszystkie te mechaniczne urządzenia w swej istocie nie były jednak prekursorami współcze­snego komputera. W ich zasadzie działania bra­kowało powiązania między regułami arytmety­ki a planowaną realizacją założonego algorytmu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.