NA RÓŻNYCH MASZYNACH

Na różnych maszy­nach można, z pewnymi — drobnymi zresztą— ograniczeniami, realizować programy zapi­sane w jednym języku, Dla wyjaśnienia, jak to jest możliwe, bez wdawania się w szczegóły* posłużę się przykładem języka algorytmicznego znacznie starszego niż pojęcie informatyki. Jest nim zapis nutowy, który znany był już w staro­żytnej Grecji, a w obecnej postaci ukształtował się w wiekach średnich, kiedy to wprowadzono zapis kompozycji na pięciolinii.Każda nuta na pięciolinii jest instrukcją wy­dobycia z instrumentu dźwięku o – określonymtą instrukcją tonie. Uwidoczniony na rys. 7 fragment jest zatem programem zagrania pew­nej melodii sformułowanym, jeśli można się tak wyrazić, w języku algorytmicznym [(programo­wania) zapisu nutowego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.