NAJCZĘŚCIEJ TŁUMACZONE

Na szczęście w praktyce programisty język ten prawie w ogóle , nie jest używany.^Pierwszą i    bardzo często-ostatnią – okazją użycia języka zero-jedynkowego jest wprowadzanie do pamię­ci komputera programu tłumaczącego inne ję­zyki na język wewnętrzny. Najczęściej tłumaczonymi językami są wy­mieniane już języki programowania wyższego rzędu (zewnętrzne). Są one precyzyjnym na­rzędziem wyrażania algorytmów w’ formie dogodniejszej dla programisty — człowieka, a operują instrukcjami tworzonymi najczęściej przy udziale słów angielskich. Można powie­dzieć, że są w swej formie bardziej zbliżone do języków etnicznych. Niekiedy instrukcje w nich wyrażone są bezpośrednio zrozumiałe nawet bez znajomości danego języka programowania, o ile czytelnik zna język naturalny, którego slow użyto do budowy języka wyższego rzędu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.