NARZUCONE PRZEZ PODATKI

Narzucona przez wysokie podatki konieczność znacznych wzro­stów stawek płac jest tylko jednym z czynników zwiększania się udziału płac w dochodzie narodowym i w globalnych dochodach gospodarstw domowych. W analizie uwzględniającej cztery źródła dochodów — 1) płace, 2) dochody z przedsiębiorstw rodzinnych, 3) procenty i dywidendy, 4) pieniężne świadczenia socjalne — specyficzna dla Szwecji jest przede wszystkim wysoka dynamika udziału pieniężnych świad­czeń socjalnych. Wielkość i tempo wzrostu udziału płac nie odróż­nia Szwecji od innych rozwiniętych krajów kapitalistycznych, w każdym z nich bowiem rośnie liczba pracowników najemnych wśród ludności zawodowo czynnej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.