NEGOCJACJE SPRAW

W jedynym porozumieniu, jakie udało się wynegocjować w tej sprawie w sektorze prywatnym, związki odstąpiły od sformułowań ujmujących współdecydowanie jako część reformy społecznej i zgodziły się z propozycją SAF, by za najważniejszy cel współdecydowania uznać „dobrze funkcjonującą organizację pracy” .Ustawa z czerwca 1976 r. o udziale pracowników w podejmowa­niu decyzji zdaje się dobrze ilustrować poszukiwania takich roz­wiązań w zakładach pracy, które byłyby oparte na zasadach soli­daryzmu klasowego, a zarazem uwzględniały doświadczenia i kon­cepcje demokratycznych nurtów w socjologii i psychologii pracy. W jej wyniku może dojść w Szwecji do zerwania z tradycyjnym modelem autorytarnego kierowania przedsiębiorstwem. Traktuje ona przedsiębiorstwo wyłącznie jako jednostkę produkcyjną i swo­istego rodzaju izolowaną komórkę, w której najistotniejsze są wzajemne stosunki między pracownikami a kierownictwem zakładu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.