NOŚNIK INFORMACJI

Sznurek jako nośnik informacji programowej nie zrobił jednak kariery. Autorom nie są zna­ne przykłady programów zapasanych tą metodą.Nie znaczy to oczywiście, że mechaniczne noś­niki informacji nie były używane do kodowania algorytmów. W pierwszym rozdziale przytoczy­łem zapis nutowy, Jako przykład najstarszego języka algorytmicznego. Program reprezento­wany przez taki zapis może być wykonany przez pewien szczególny typ komputera — po­zytywkę . W pozytywce, jak wiadomo, zapis nutowy jest ;,zapamiętany” przez bęben lub tarczę z odpowiednimi bolcami lub wgłę­bieniami, odpowiadającymi poszczególnym zna­kom zapisu nutowego danej melodii. Wykona­nie programu (polega na obracaniu korbką tego „nośnika pamięci programu”. Zatem program może być uruchomiony całkowicie mechanicz­nie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.