NOWY KAPITAŁ

Anta­goniści tej idei twierdzą z kolei, że „fundusze” nie spowodują powstania nowego kapitału, gdyż lwia część środków inwestycyj­nych będzie z tego tytułu przejmowana od przedsiębiorstw, że sy­stem ten nie zwiększy wpływu rzesz pracowniczych na gospodarkę, lecz ograniczy go do wąskiej grupy polityków i działaczy związko­wych, a środki emerytalne można powiększyć bez pośrednictwa „funduszów pracowniczych”. W opinii SAF i partii burżuazyjnych cała ta idea jest tylko próbą umocnienia władzy związków zawodo­wych i prowadzi do „scentralizowanego, kolektywistycznego spo­łeczeństwa”. Partie burżuazyjne zapowiedziały już, że zlikwidują „fundusze” natychmiast po dojściu do władzy. Nie udało się im uczynić z tej sprawy decydującego tematu kampanii wyborczej w 1985 r.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.