OBECNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oficjalni przedstawiciele LO i TCO zasiadają w kierownictwach około 30 urzędów centralnych (na około 80 istniejących) i ich filii. Do wszystkich rad w urzędach związkowcy wchodzą jako przedstawiciele pracowników urzędów. Obecność związków zawodowych w różnych ogniwach aparatu władzy i administracji nie jest w Szwecji oceniana jednoznacznie pozytywnie. Zwłaszcza w ostatnich latach mnożą się głosy, że ruch związkowy, a zwłaszcza jego aparat, angażuje się w zbyt wiele spraw ogólnospołecznych kosztem problemów płac i zatrudnienia, najbardziej interesujących masy pracownicze. Paradoksalny wy­dawać się może fakt, że hasło: Niech rząd będzie rządem, a związki związkami, zyskuje sobie popularność po powrocie do władzy partii socjaldemokratycznej, która była przecież twórcą współczesnych form konsultacji i reprezentacji związkowej w strukturze władzy. Kryzys i spadek płac realnych w części paradoks ten tłumaczą.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.