OBIE FEDERACJE

Wówczas obie federacje związkowe postulowały, aby w kwestiach o szczególnym znaczeniu dla pracow­nika, takich jak angażowanie do pracy, przesunięcie na inne sta­nowisko pracy, na pracodawcy ciążył obowiązek negocjacji ze związkiem przed powzięciem decyzji. Domagały się także ograni­czenia prawa tzw. priorytetowej interpretacji umów — wykładni przysługującej pracodawcy i obowiązującej do czasu rozpatrzenia odwołania zgłoszonego przez związek. Kongres LO w 1971 r. osta­tecznie wycofał się ze swego poprzedniego stanowiska — że tego rodzaju problemy powinny być rozwiązywane przez umowy zbio­rowe — i żądał zawarcia tych spraw w ustawie o współdecydowa­niu “.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.