OBOWIĄZEK ZAWODOWY

Po­wodów jest kilka, ale główny — to postęp w sa- mejjdńformatyce. Konstrukcja nowych kompu­terów, powstawanie nowych koncepcji ich’ wy­korzystania .oraz .tworzenie coraz. nowszych języków. , algorytmicznych  powoduje szybką dezaktualizację zbyt szczegółowej wiedzy.w dzie­dzinie informatyki. Autor, w trakcie-swej nie­zbyt długiej kariery . zawodowej : oglądał już; „śmierć naturalną” koncepcji Algolu i dość nie­oczekiwane odrodzenie się pewnych algolowych pomysłów w języku programowania’Pascal, y . v Oczywiście, jeśli się jest profesjonalistą, przy- . swajanie wszystkiego, co nowe, choćby i prce– mijające, to obowiązek. zawodowy.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.