OD CZASU DO CZASU

Od czasu do czasu między LO i TCO powstają spory co do tego, w czyjej sferze wpływów znajduje się dana kategoria zawodowa. Rozstrzyga się je biorąc pod uwagę stanowisko pracy danego związkowca w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa czy in­stytucji. Majstrowie, brygadziści i inni pracownicy nadzoru z regu­ły są związani z TCO. 234 tys. pracowników z wyższym wykształceniem jest zorganizo­wanych w 26 związkach należących do Centralnej Organizacji Pra­cowników z Wyższym Wykształceniem (Sveriges Akadomikers Centralorganisation, SACO).Jedyną organizacją opartą na kryterium politycznym ]est syn­dyka listyczna Centralna Organizacja Robotników Szwedzkich, SAC, maiąca najwięcej członków wśród robotników budowlanych i le­śnych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.