OGÓŁ PRACOWNIKÓW

W latach 1950—1960 aż 87 proc. ogółu pracowni­ków, którzy w tym dziesięcioleciu zmienili zawód, pochodziło z rol­nictwa i leśnictwa. Tylko ten czynnik spowodował wzrost spo­łecznej wydajności pracy rzędu 14—15 proc. i zwiększenie dochodu narodowego o 16,7 proc.Zastosowane metody przyniosły więc wymierne, pozytywne re­zultaty. Nie okazały się jednak one jednakowo skuteczne dla wszy­stkich grup pracowniczych. Niewiele poprawiła się sytuacja tych mieszkańców północnych obszarów kraju, którzy nie chcieli zmie­niać miejsc zamieszkania i pracy. To samo odnosi się do ludzi starszych. Ich problemy, niezależnie od globalnego braku rąk do pracy, tak samo jak kwestia wolnych miejsc pracy, musiały być rozwiązane inaczej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.