OGÓLNOKRAJOWE UMOWY

Ogólnokrajowe umowy o współdecydowaniu zostały wcześniej podpisane w niektórych innych sektorach rynku pracy. Wiosną układ o współdecydowaniu pracowników został zawarty między LO i PTK — z jednej strony, a Urzędem do Spraw Umów Zbiorowych Przedsiębiorstw Państwowych (Arbetsgivarfóreningen for Samhallt agda Fóretag, SFO) — z drugiej. Układ obejmuje około 100 tys. pracowników zatrudnionych w przemysłowych i usłu­gowych przedsiębiorstwach państwowych. Reguluje on sprawę udziału pracowników w takich dziedzinach, jak planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, organizacja pracy, polityka personalna. Określono w nim kwestie dostępu do informacji, tryb negocjacji i rozstrzygania sporów między pracownikami a kierownictwem zakładu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.