OKRES OBOWIĄZYWANIA

W okresie obowiązywania umowy strony nie mogą podjąć żadnej akcji zmie­rzającej do uwolnienia się od obowiązków wynikających z umowy. Wyjątkiem są akcje solidarnościowe, dopuszczalne wówczas, gdy pierwszy konflikt jest legalny, tzn. wybucha w okresie, kiedy nie obowiązuje poprzednio zawarta umowa. W razie wybuchu niele­galnego strajku każda ze stron konfliktu ma obowiązek nakłaniać pracowników do powrotu do pracy. Poszkodowany w nielegalnym konflikcie może domagać się odszkodowania .I ta ustawa utraciła moc z końcem 1976 r. Ustawa o współ­decydowaniu wprowadziła kilka ważnych zmian w stosunku do do­tychczasowego stanu prawnego. Obecnie strona związkowa posiada prawo pierwszej interpretacji umów zbiorowych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.