OPEROWANIE ZDANIAMI

Można powiedzieć, że logika polega na operowaniu zdaniami o okre­ślonej wartości logicznej, przyr czym,jak się nietrudno domyślić, wartością^ logiczną zdania może być prawda lub fałsz.Oczywiście logiki > formalne dopuszczają mo­żliwość innej niż dwuwartościowa oceny war­tości logicznej zdania. W praktyce informatycz­nej nie znalazły one jednak szerszego; zastoso­wania.  Tak więc dla komputera, podobnie jak. i dla nas, tertium non. datur ..Zadanie może być albo prawdziwe, albo fałszywe.   Wobec tego, co zostało powiedziane, możemy się pokusić o całkiem ścisłą. definicję zdania.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.