ORGAN O PODOBNYM CHARAKTERZE

Trzecim organem o podobnym charakterze jest utworzona w 1968 r. Rada Polityki Ekonomicznej, będąca ciałem doradczym państwo­wego Sekretariatu Planowania Gospodarczego, istniejącego przy Ministerstwie Finansów. Przewodniczy jej minister tego resortu, a składa się ona z 11 przedstawicieli ruchu związkowego i 11 dele­gatów organizacji przemysłowców i pracodawców.Udział związków zawodowych w procesie określania polityki państwa —* nie tylko w kwestiach ekonomicznych — zapewnia też szwedzka praktyka powoływania komisji badawczych i konsulto­wania projektów decyzji ustawodawczych i administracyjnych. Ko­misje badawcze, których tradycje sięgają jeszcze XIX w., są po­woływane przez rząd do zbadania stanu faktycznego i przygotowa­nia na tej podstawie raportu oraz zaleceń co do celowości podjęcia regulacji ustawowych w określonej sprawie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.