ORIENTACJA MAGNETYZACJI

Zawsze zatem jedną orientację magne­tyzacji można przyjąć za stan 0, a drugą za stan 1. Proces przemagnesowania’takiej sztabki będzie równoważny procesowi przełączenia ele­mentarnej komórki pamięci, czyli zapisa­nia przeciwnej wartości bitu zapamiętanego przez taką komórkę. Jak zatem widać, zespół takich magnesów, z których każdy możemy osobno pnzemagnesować, stanowi blok pamięci. Pamięci budowane ma zasadzie przemagn-esowa- nia kawałka materiału ferromagnetycznego no­szą nazwę pamięci rdzeniowych. Ze względu na swe właściwości zaliczane są do ro­dzaju nieulotnych ii zastosowano je w maszy­nach drugiej generacji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.