OSTATECZNE GŁOSY

Ostatecznie 20 grudnia 1983 r. głosami socjaldemokratów par­lament przyjął ustawę o podatku na cele podziału zysków oraz zmiany w regulaminie Państwowego Funduszu Emerytalnego .Na mocy tych ustaw w ciągu 1984 r. podjęło działalność pięć odrębnych regionalnych „pracowniczych funduszów inwestycyjnych”. Co roku — do 1990 włącznie — wpływać do nich będą łącznie 2 mld koron (według wartości korony z 1983 r.), pochodzące z podatku od zysku i zwiększonego o 0,2 proc. podatku od funduszu płac. 20-pro- centowemu opodatkowaniu podlegają dochody spółek akcyjnych, spółdzielni, banków oszczędnościowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, jeśli osiągają one — po opłaceniu podatku państwo­wego i municypalnego oraz przy uwzględnieniu stopy inflacji — zysk większy od 500 tys. koron lub 6 proc. funduszu płac. Środki „pracowniczych funduszów inwestycyjnych” mają być wykorzysty­wane na zakup akcji przedsiębiorstw szwedzkich.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.