PEWNA NOWOŚĆ

Pewną nowością drugiej połowy lat siedemdziesiątych, nawet w stosunku do istniejącej techniki „dorosłych” komputerów, było pojawienie się najpierw na użytek mikro­komputerów, a następnie ogólnie tzw. RAM- -dysków. RAM-dyski są to pamięci zewnętrzne o  dostępie swobodnym, zbudowane przy użyciu półprzewodnikowych obwodów scalonych. Tech­nika wielkiej skali integracji pozwoliła na kon­strukcję układów scalonych o odpowiednio du­żej pojemności informacyjnej, a to, że pamięć jest pamięcią półprzewodnikową, i w przeci­wieństwie do pamięci dyskowych nie zawiera elementów ruchomych, spowodowało skrócenie czasu dostępu do informacji złożonej w KAM- -dysku. . Mikrokomputery od chwili swych narodzin systematycznie rozszerzały również pamięć ope­racyjną. Wprowadzony w 1975 r. Altair miał blok pamięci operacyjnej o pojemności jednego kilobajta. Obecnie produkowane mikrokompu­tery mają z reguły pamięć sześćdziesięciu czte­rech i więcej kilobajtów, a tendencja do roz­szerzania pamięci operacyjnej wciąż trwa.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.