PODOBNA SYTUACJA

Podobną sytuację-obserwujemy obecnie -w przypadku komputer ów.. Gdy, w połowie lat sie­demdziesiątych pojawiły , się” pierwsze. mikro­komputery w cenie, optymistycznie rzecz. bio­rąc, przystępnej dla; prawie każdej kieszeni — stało się jasne, że dobrze znany głównie zopowiadań komputer zawędruje ,,pod. strzechy”.  Wędrówkę tę, najpierw w Stanach’Zjedno- czonych, a następnie w innych krajach,- uła­twiały malejące ceny komputerów osobistych —^zwanych; też -personalami —. i ich: rosnąca doskonałość techniczna. Przez doskonałość tech-. nićzną:należy tu rozumieć zarówno możliwości obliczeniowe,’ jak i zwyczajną poręczność komputerowego sprzętu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.