PODOBNE UKŁADY

Podobne układy obowiązują w stosunkach LO z organizacjami pracodawców państwowych i samorządowych.Charakterystyczną cechą późniejszych układów podstawowych, zarówno wyżej omawianych, jak i zawieranych przez SAF z organizacjami pracowników umysłowych, jest rozbudowa form negocjacji przez powoływanie wspólnych organów stron. Według Układu Podstawowego z 1938 r. Rada Rynku Pracy uczestniczy w takich rokowaniach tylko w przypadkach przewidzianych w roz­dziale V Układu .Układ Podstawowy zawarty w 1957 r. między SAP a Związkiem Pracowników Biurowych i Technicznych powołał Komitet Rynku Pracy, jako forum nieformalnej dyskusji w sprawach wzajemnej współpracy i kwestiach interesujących obie strony, oraz wspólne pięcioosobowe rady branżowe — po dwóch członków z każdej ze stron i przewodniczący wybrany przez przedstawicieli obu organi­zacji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.