PODWYŻKI PŁAC

Gospodarkę, a zwłaszcza przemysł, stać byłoby na podwyżki płac pracowników. Rząd postawił jednak przed sobą za­danie zahamowania inflacji (wyraźnie wyższej niż w innych roz­winiętych krajach kapitalistycznych) i starał się ograniczyć wzrost płac. Nie chcąc narzucać umów, ale dążąc do skłonienia związków do zaakceptowania wzrostu płac poniżej 5—6 proc., rząd oferował obniżenie podatków bezpośrednich i pośrednich, niższe oprocentowa­nie kredytów, wzrost zasiłków, okresowe blokady cen.LO zaakceptowała rządową politykę płac, lecz w 1984 r. nie udało się jej skłonić swych związków do takiej samej akceptacji, więc wycofała się z rokowań z SAF o porozumieniu ramowym. Rząd i LO wezwały związki do rezygnacji z żądań podwyżek większych niż 6 proc. i zawierania umów na dwa lata.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.