PODZIAŁ PAMIĘCI

Idea podziału pamięci na operacyjną i pomo­cniczą jest całkowicie naturalna. Wyobraźmy sobie, że chcemy zadzwonić do przyjaciela. Zna- my jego imię i nazwisko, nie musimy pamiętać numeru telefonu. Wystarczy sięgnąć do książki telefonicznej lub notesu, które w tym przy­padku grają rolę. pamięci zewnętrznej lub po­mocniczej. Podobną organizację pamięci mają współczesne maszyny cyfrowe. Informację prze­twarzaną na bieżąco przechowują maszyny cy­frowe zwykle w pamięci operacyjnej. Informa­cję, już przetworzoną lub taką, która oczekuje dopiero w dalszej kolejności na proces prze­twarzania, przechowuje pamięć pomocnicza.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.